sc3675

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Missie en visie van de jeugdopleiding bij SC-Zonnebeke

(Klik hier voor dit document in pdf)

1 Missie jeugdopleiding SC-Zonnebeke

SC-Zonnebeke biedt aan kinderen en jongeren uit Groot Zonnebeke en omstreken, de kans om zich te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige voetballers. Dit gebeurt door op langere termijn (de termijn van de opleiding):

 • Spelers vanuit de basis (duiveltjes) op te leiden tot spelers voor onze in bijzondere reeks spelende jeugdploegen, om uiteindelijk te geraken in het beloften- en eerste elftal.

 • Dit gebeurt via aangepaste trainingen en het spelen van officiële wedstrijden die geleid worden door geschoolde en/of ervaren trainers.

 • Voor de ietwat minder begaafden of de wat later rijpe spelers, een oplossing aanbieden op hun niveau, zodat deze minimaal de gewestelijke reeks aankunnen.

 • Uiteraard willen we ook tijdens de opleiding onze sociale rol in de begeleiding van de jongeren, niet uit de weg gaan.

De missie beschrijft dat er niet op korte termijn gewerkt wordt. Vanuit de basis worden de spelers opgeleid om vooral de bijzondere reeksen en minimaal de gewestelijke reeksen te halen. Het accent wordt toch gelegd op een opleiding op bijzonder niveau, met de bedoeling spelers te laten doorgroeien naar de beloften en het eerste elftal. Dat zal er voor zorgen dat de jeugdwerking op gebied van opleiding en begeleiding veel energie zal vergen van zijn leden. Op zowel structureel en organisatorisch vlak, als op het gebied van communicatie moeten er heel duidelijke afspraken gemaakt worden. Om de opleiding zo kwaliteitsvol te kunnen laten verlopen zullen er ook financieel grote inspanningen moeten geleverd worden om alles in goede banen te kunnen leiden. Het is een heel grote opgave voor allen die met de jeugdwerking te maken hebben. Naast het sportieve engegeert de de club zich ook als sociale en opvoedkundige partner van de ouders.

2 Visie jeugdopleiding SC-Zonnebeke

Het is de visie van de jeugdopleiding dat deze volledig geïntegreerd dient te zijn binnen de club en niet een club binnen de club mag vormen (zie verankering jeugdbestuur en hoofdbestuur). De doelstellingen van de jeugdopleiding en de club dienen dus ook gelijklopend te zijn. Het is verder onze visie dat alle spelers, jongens en meisjes, vanaf de U6 tot de U11, de kans moeten krijgen, om volgens hun talenten en mogelijkheden, zich te ontwikkelen als voetballers bij de club en dit op een aangename en plezante manier.

Vanaf de U9 zullen de spelers, via de evaluaties, een beoordeling krijgen naar hun kunnen. Hierover worden er met de ouders goed gestructureerde afspraken gemaakt, om geen misverstanden te creëren. Wij zijn van oordeel dat iemand die duidelijk het niveau niet aan kan, beter van niveau verlaagd, teneinde het kind het plezier niet af te nemen die het verdiend en hem bij het voetbalspel kan blijven behouden. Immers, de jeugdopleiders zijn er zich van bewust dat ze een belangrijke sociale rol te vervullen hebben. De opleiding “voetbal” dient gecombineerd te worden met een algemene vorming en opvoeding van de jongeren. Eerlijk zijn en correct durven evalueren zijn daar een onderdeel van.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zal iedereen die met de jeugdopleiding te maken heeft, dan ook alle spelers begeleiden en vormen, zodanig dat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier kunnen beleven aan hun hobby en zich ook als mens positief kunnen ontwikkelen.

Om de trainingen op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau te brengen en om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen, worden de trainers tijdens het lopende voetbalseizoen intern bijgeschoold (via demo-trainingen). Voor de jeugdploegen streven we naar het aantrekken van trainers die in het bezit zijn van een trainers-diploma of ervaringrijke trainers. Het is de technische staf, bestaande uit de TVJO en de JC’s, die verantwoordelijk zijn voor de aanwerving en de evaluatie v/d jeugdtrainers. Mensen die willen meewerken aan de opleiding, begeleiding en ontwikkeling van jeugdspelers (afgevaardigden/bestuursleden) kunnen ook binnen de jeugdopleiding terecht . Hierbij bieden wij deze mensen de mogelijkheid om actief in de club betrokken te zijn, dit volgens de regels en normen van de club. Net zoals bij andere groeperingen of verenigingen, kunnen enkel duidelijke afspraken en regels er voor zorgen dat er, enerzijds een vlotte werking is in de club en anderzijds, dat de vooropgestelde doelstellingen van de club bereikt worden.

Op het vlak van voetbal stelt SC-Zonnebeke, dat er ten allen tijde en door al zijn leden, respect dient opgebracht te worden voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor de medespelers. Ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Algemeen bekeken probeert de club een bijdrage te leveren in de opvoeding van zijn spelers en wordt onwelvoeglijk of discriminerend gedrag NIET aanvaard. Om onze intenties kracht bij te zetten, hebben we de "PANATHLON VERKLARING" ondertekend.

Ons jeugdtechnisch-beleid plan is de leidraad om onze missie en visie te kunnen verwezenlijken. Via deze leidraad is iedereen binnen de club op de hoogte van waar we naartoe willen en hoe we het doen om ons doel te bereiken.

Verder worden er ook nog rond volgende zaken afspraken gemaakt:

 • Zonevoetbal als opleidingsfilosofie binnen de ontwikkeling van de jonge voetballer.

 • Wat zijn de vereiste kwalificaties van de jeugdtrainers en -begeleiders en daarmee gepaard gaande, dat deze zich voortdurend bijscholen.

 • Principes inzake speelgelegenheid, selectiecriteria, wissels en reservebeurten. (veldspelers en doelmannen)

 • Het organiseren van voetbalstages.

 • Charter voor de jeugdspeler, de ouder/supporter, de jeugdTrainer en de bestuursleden.

 • Voeding en drank.

 • Blessure-preventie.

 • Training en wedstrijd.

Share
You are here: