sc3675

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Charter voor de jeugdtrainer  (klik hier voor dit document in pdf)

 1. Hij is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid word en bij ziekte of afwezigheid belt hij alle spelers af of zorgt voor vervanging.

 2. Bereid de trainingen goed voor. Ga uit van de wedstrijd en de individuele kwaliteiten van je spelers, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Door achteraf ook een evaluatie bij te houden, kun je in een later stadium gebruik maken van ervaringen of oplossingen uit het verleden. Hij is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van zijn teams.

 3. Hij zorgt tijdens het seizoen dat het databasesysteem volgens het vooropgesteld tijdschema wordt ingevuld.

 4. Hij houdt regelmatig contact met: overige jeugdtrainers, hoofdtrainers, spelers van zijn team ouders van spelers van zijn team , afgevaardigden en jeugdcoördinator.

 5. Hij ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak conform het charter van de afgevaardigde uitvoert. Hij staat deze ook bij in zijn taken.

 6. Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn team en is verantwoording verschuldigd aan de jeugdcoördinator. Hij geeft de JC onverwijld kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers, uit zijn team zijn gepleegd. De JC zal dan in overleg (communicatie naar jeugdbestuur) met de jeugdtrainer deze zaak afhandelen.

 7. Hij zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert. Hij maakt van het team een hechte vriendschap. Zorgt vooral ook dat iedereen aan bod komt.

 8. Hij vertegenwoordigt zijn team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig , zodoende dat deze activiteiten vlot verlopen.

 9. De jeugdtrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie & visie (beleidsplan) en zal helpen dit beleidsplan jaarlijks actueel te houden. Het opleidingsplan dient gevolgd te worden volgens het schema die hen overhandigd werd voor de aanvang v/h seizoen door de JC.

 10. Hij zorgt ervoor dat de gebouwen tijdens de wedstrijden en trainingen net blijven . Dat de materialen die hij gebruikt heeft , ordentelijk en net weer op zijn plaats terecht komen.

 11. Bij wedstrijden, trainingen of andere sportieve evenementen draagt hij steeds zijn cluboutfit die gratis aangeboden wordt door de club.

 12. Hij kan altijd bijscholing volgen die door de club wordt vergoed.

 13. Maar in het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan. Je bent bezig met het opleiden van spelers.

Share
You are here: